Görme Engelliler

Değerler Eğitimi - Dayanışma
Dayanışma Şubat Ayı Değerimiz : 
DAYANIŞMA

Yapılacak Etkinlikler 

  • Okul içinde dayanışma değerlerini işleyen pano oluşturulması.
  • ”Dayanışma” konulu resim sergisi düzenlenmesi.
  • Dayanışma temalı filmlerin BT Sınıfında gösterimi
 
DAYANIŞMA

İnsanların; doğduğu günden itibaren yardıma muhtaç olduğu, ilgi ve destek bularak büyümeye çalıştığı, bebeklik, çocukluk dönemlerini takiben ailede, okulda ve toplumda verilen eğitim-öğretim yolu ile yardım alan konumundan yardım eden konumuna yükseldiği, ilgi ve destek bekler durumdan başkalarına katkıda bulunan, düşerken kaldırılmayı beklemekten düşen’i kaldıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, sevgi beklerken sevgi sunan konumuna geldiği bir gerçektir.

Toplumların millet olmasını sağlayan en önemli öğe, “bencillikten” uzak, “ailem varsa ben varım”. “Ülkem varsa ben varım.” Anlayışıdır. Toplumda her kademede görev yapan insanlarımızın, birbirlerine kardeşlik, dostluk, birlik ve dayanışma içinde kaynaşmaları arttıkça toplum da aynı paralelde yükselecek, kültür ve uygarlık alanında hem kendi milletinin, hem de başka milletlerle birlikte insanlık yücelecektir.

İyilik yapmayı, muhtaç olan insanlara yardımda bulunmayı, hatta ihtiyaçları karşılama konusunda başka insanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne geçirmek ahlâkî bir olgunluk göstergesi saymışlardır.

İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. 
Işık yapmanın iki yolu vardır: Ya kandil olmak, ya da yansıtan ayna…